При нас работят няколко обслужващи инженери, които предлагат техническа помощ на място и резервни части на всички клиенти, така че да се ускори безпроблемната работа на вашата машина.