Η εταιρία διατηρεί τεχνικό τμήμα σε όλες τις χώρες που έχει παρουσία και παραμένει σταθερά δίπλα στον πελάτη, υποστηρίζοντάς τον με υπηρεσίες κι ανταλλακτικά. Έχετε άμεση υποστήριξη από το κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα ανά πάσα στιγμή.