• Μηχανές επεξεργασίας τροφίμων
  • Μηχανές συσκευασίας
  • Μηχανές εμφιάλωσης
  • Μηχανές ελέγχου ποιότητας
  • Υλικά Συσκευασίας
  • Ρομποτικά συστήματα

 

Οι συνεργάτες μας:

κάθετη συσκευαστική μηχανή_rovema      πολυκέφαλο_ζυγιστικό_yamato               μηχανή ανίχνευσης ακτίνων X                 οριζόντια συσκευαστική mespack

flowpack               εμφιάλωση apsol               ρομποτικά συστήματα universal robots        ρομποτικά συστήματα fanuc