Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης είναι κοντά στον πελάτη από τα πρώτα του βήματα, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η ένταξη του νέου μηχανήματος στην παραγωγική διαδικασία γίνεται ομαλά κι απροβλημάτιστα.
Παράλληλα διασφαλίζεται η παροχή άριστης υποστήριξης σε κάθε ζήτημα που θα προκύψει μετά την ένταξη του μηχανήματος, παραμένοντας πιστοί στις δεσμεύσεις μας.