Η εταιρία στελεχώνεται από ομάδα καταρτισμένων και εξειδικευμένων ανθρώπων, με μακροχρόνια εμπειρία στη βιομηχανία τροφίμων. Επενδύουμε στην διεύρυνση των γνώσεων τους με την συνεχή εκπαίδευση τους από τους καλύτερους της αγοράς.