Οι ανιχνευτές  X-Ray  προσφέρουν εξαιρετική ικανότητα ανίχνευσης ξένων σωμάτων όπως γυαλί, μέταλλο, πέτρα, κόκκαλο και πλαστικό υψηλής πυκνότητας. Tο ξένο σώμα ανιχνεύται επιτυχώς ανεξαρτήτως του μεγέθους του, του σχήματος του ή της θέσης του μέσα στο προϊόν. Η συσκευασία του προϊόντος είτε είναι μεταλλική είτε αλουμινένια δεν επηρεάζει την διαδικασία ανίχνευσης.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους ανίχνευσης ξένων σωμάτων, η ανίχνευση μέσω X-Ray δεν επηρεάζεται από την θερμοκρασία ή την υγρασία του προϊόντος, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των λανθασμένων απορρίψεων.

 Undetectable?! Learn more about MDX technology!