Kompanija obezbedzuje tehničku podršku prilikom instalacije postrojenja ili pojedinačnih mašina kako bi postigla vrhunsku uslugu klijentima.